با حضور وزیر راه و شهرسازی

امضای قرارداد احداث پایانه کانتینری دربندرخرمشهر

خورنا – با حضور دکتر عباس آخوندی، محمد سعیدنژاد، مدیران بنادر کشور و استانداران استان های ساحلی از جمله استاندار خوزستان و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در نشستی به منظور توسعه بندرهای تجاری کشور، ۶۰ فقره قرارداد به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال با بخش خصوصی امضا کرد.

این قراردادها در هشت اداره کل بنادر و دریانوردی کشور عملیاتی خواهد شد.

قرارداد احداث پایانه کانتینری بندرخرمشهر از جمله این قراردادها بود که با حضور عادل دریس مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر و حسن جلیل زاده مدیرعامل شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران امضا شد.

براساس این قرارداد پایانه کانتینری بندرخرمشهر به ارزش ۸۶۱ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

این پایانه در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار و در اراضی پشتیبانی بندرخرمشهر اجرا خواهد شد.

همچنین مدت بهره برداری از این پایانه کانتینری ۱۵ سال اعلام شده و مدت اجرای این پروژه ۲۵ ماه در نظر گرفته شده است.

افزایش و ارتقای ایمنی در عملیات بندری، رسیدن به استانداردهای جهانی در نگهداری،کنترل چیدمان و بازرسی کانتینرها با توجه به کنوانسیونهای بین المللی و ارائه خدمات شایسته تر به تجار و ذی نفعان در محوطه های کانتینری از جمله ضرورت های احداث این پایانه کانتینری است