دومین مجموعه داستان حجت الله تجلی ، نویسنده بهبهانی منتشر شد.

خورنا – حجت الله تجلی نویسنده و کارگردان بهبهانی دومین مجموعه داستان کوتاه خود را تحت عنوان(( آی… چینی اعلا دارم )منتشر کرد

شایان ذکر است این اثر شامل مجموعه داستان هایی بومی و محلی یست که توسط انتشارت قدیم روانه بازار شده است

حجت الله تجلی نویسنده و کارگردان صاحب نام بهبهانی سال ۶۴ با نمایش (( اهل خاک )) بارویکردی بومی و محلی گویش بهبهانی را معرفی نمود.

ایشان پس از آن با نمایش ((کاکا یوسف )) توانست این مسیر را با اجرا های مختلف در بهبهان و تهران دنبال کند.

آثار این نویسنده با تم محلی و تاریخی و با هدف حفظ فرهنگ و رسوم بومی و محلی مورد استقبال عموم قرار گرفته است.

تجلی عضو انجمن نمایش و شورای نظارت بر نمایش این بهبهان پیش از این مجموعه داستان کوتاه (( لک لک ها میخوانند )) را منتشر نموده است

از این نویسنده و کارگردان نمایش های ناز بانو ، اریو برزن ، لوطی صادق ، ماهیگیر ، سیاه و بازیگران ، ممد مکبث ، جام زندگی وزلف خسرو به روی صحنه رفته است.

از این داستان نویس فعال بهبهانی ، رمان ((ترس بران )) و ((دست عباس )) در نوبت چاپ است .

photo_2016-12-27_17-52-06