برگزاری همایش ملی پایداری کسب و کار در اهواز

خورنا| سمانه سلیمی: نخستین همایش ملی پایداری کسب‌وکار (محیط‌زیست، جامعه و اقتصاد پایدار) امروز هفتم دی‌ماه با حضور مسئولان استانی و اندیشمندان این حوزه در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

به گزارش خورنا، این همایش در دو بخش ۱٫ سخنرانی های کلیدی و ۲٫ نشست مدیران عالی استان خوزستان برگزار شد. در بخش سخنرانی کلیدی در ابتدا دکتر دانایی فرد استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس در ارتباط با نظریات پایداری کسب و کار و جناب دکتر جعفر نژاد استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ارتباط با مدیریت زنجیره تامین کسب و کاربا رویکرد پایداری ایراد سخنرانی کردند. سپس در بخش نشست مدیران عالی به مدیریت  دکتر مهرعلی زاده مشاور استاندار خوزستان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز به موضوع بررسی فرصت ها و تهدیدهات کسب و کارهای پایدار در استان خوزستان پرداخته شد.

گفتنی است، اعضای نشست  دکتر افقه، دکتر رحمانی و دکتر حاجتی و مهندس صالح تاج بودند.  در پایان همایش با اهدای لوح و گواهی به اتمام رسید.