تکذیب وجود جذام و خوره در مرغ های خوزستان/ دامپزشکی خوزستان : هیچ گونه نشانه جذام و خوره در مرغ های استان خوزستان مشاهده نشده است

negar_%db%b2%db%b8%db%b1%db%b2%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6_%db%b1%db%b5%db%b4%db%b2%db%b4%db%b6احمدرضارستمی_ خورنا : روابط عمومی دامپزشکی خوزستان در خصوص وجود عکسهائی در فضای مجاز بعنوان جذام و خوره در مرغ با صدور اطلاعیه ای وجود هرگونه نشانه جذام و خوره در مرغ ها در استان خوزستان را تکذیب کرد
دراین خصوص رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای پرندگان گفت : عکس هایی که در فضای مجازی بعنوان جذام و خوره در مرغ پرورشی منتشر شده ، جذام نیست و اصولا چیزی بعنوان جذام در طیور وجود ندارد و این عکس ها نوعی عفونت کف پا است که توسط برخی باکتری ها ایجاد می شود .
دکترجوشن در ادامه گفت : عفونت های کف پای مرغ مانند Bumble foot و  Pododermatitis نوعی عفونت موضعی در طیور است که با ایجاد زخم ، هایپرکراتوز، تورم و نکروز بافتی در کف پا ظاهر می شود و بر اثر عوامل ضعف مدیریتی مانند بستر و کف نامناسب ایجاد می شود . این ضایعه خطر بهداشتی خاصی نداشته و در پرندگان مُسری نیست و قابل انتقال به انسان نیـــز نمی باشد .
وی در پایان گفت : این عفونت محدود به پاهاست و هیچ گونه ارتباط یا سرایتی به گوشت مرغ نداشته و با حذف پا در کشتارگاه طیور ، گوشت مرغ هیچ گونه مشکل بهداشتی ندارد همچنین این عارضه ضمن بیخطر بودن ، بسیار به ندرت در طیور پرورشی بروزمیکند و بصورت تک گیر اتفاق می افتد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • ما به شما اعتماد نداریم.خبرگزاری های ایران زیر نظر دولت فعالیت دارند و دولت همان ارگانی هست که در حضور نیروی انتظامی با قمه و چاقو ریختند کارواش یه بنده خدا در تهران و همه رو به ضرب کشت زدند و اونجا رو تاراج کردند و دزدی کردند و نابود کردند و بعد قالی باف اومد پشت تلویزیون گفت حتما یک تخلفی بوده و خیلی خونسرد رد شدند از مورد. ببینیم بی بی سی چی میگه....