بسکتبال لیگ دسته اول در امیدیه برگزار میگردد

اسداله ترحم|خورنا -دیدار بسکتبال لیگ دسته اول در امیدیه برگزار میگردد.

این دیدار بین تیم های نفت امیدیه وپدافند رعد اصفهان روز جمعه دوازدهم آذرماه ، از ساعت ۱۵/۴۵ در سالن مسابقات مجتمع ولایت قرار است برگزار گردد.