رویانیان انصراف داد

خورنا: در جلسه شب گذشته هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، ‌ محمد رویانیان به عنوان گزینه اصلی ریاست هیئت مدیره پرسپولیس انتخاب شد.

پس از این اتفاق، رویانیان امروز در جلسه‌ای با تاج شرکت کرد و پس از بررسی موارد و با توجه به حجم و سنگینی کار اعلام کرد قصد حضور به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس را ندارد و در‌‌ همان پست مدیرعاملی در این تیم خواهند ماند.

بر همین اساس قرار است ظرف چند روز آینده جلسه هیئت مدیره پرسپولیس با حضور اعضا برگزار شود و از میان تاج و مالکی یکی به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شود.

به گزارش فارس،گفته می‌شود مالکی شانس بیشتری برای ریاست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس دارد.