سرپرست آبفای خوزستان: آب شرب ماهشهر ۹۹.۹ درصد کیفیت دارد

: سرپرست شرکت آبفای خوزستان گفت: با بهره‌برداری از چهار پروژه آب‌رسانی در ماهشهر سطح کمی و کیفی آب شرب ماهشهر ارتقا پیدا می‌کند.

محمدعلی صنیعی‌نژاد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، در ماهشهر اظهار کرد: به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی آب شرب در شهرستان ماهشهر چهار پروژه آب‌رسانی همراه با طرح فیلتراسیون آب شهر در این شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: آب شرب ماهشهر پس از تصفیه و گندزدایی با فرآیند‌های متعارف تصفیه آب در دنیا همواره مورد پایش و کنترل قرار گرفته که بررسی نتایج به دست آمده حاکی از مطلوبیت ۹۹.۹ درصدی، از نظر شوری و کیفیت در آب شرب شهرستان ماهشهر مشاهده می‌شود.

سرپرست شرکت آبفای خوزستان افزود: شرکت آبفای خوزستان با وجود کاهش اعتبارات آبرسانی دو پروژه بزرگ آبرسانی را در این شهرستان اجرایی کرده است.

وی با اشاره به پروژه‌های فوق گفت: احداث ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه ناحیه صنعتی ماهشهر و بازسازی مخزن ۲۰۰ هزار متر مکعبی فلزی با پیشرفت ۷۰ درصدی را از خط قدیم به تأسیسات ماهشهر جزو طرح‌های فوق دانست.

صنیعی‌نژاد تصریح کرد: اجرای هفت و نیم کیلومتر خط انتقال ۷۰۰ میلیمتر ‌‌”GRP” از خط قدیم به تأسیسات ماهشهر و فیلتراسیون آب شرب از دیگر طرح‌های شرکت آبفا در شهرستان است.

وی در معرفی طرح فیلتراسیون آب شرب ماهشهر اظهار کرد: در این پروژه شش فیلتر زیر فشار در طی شبانه‌روز بیش از ۴۰ هزار و ۵۰۰ متر مکعب آب را تصفیه و وارد شبکه توزیع می‌کنند.

سرپرست شرکت آبفای خوزستان در پایان با اشاره به لزوم بهینه‌‌سازی در فرآیند آبرسانی گفت:‌ هر ساله به تناسب اعتباراتی که به شهرستان اختصاص می‌یابد بخش‌هایی از شبکه‌های قدیمی اصلاح می‌شود که تا کنون بیش از ۱۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده در شهرستان ماهشهر بازسازی شده است.