مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر منصوب شد

خورنا -مدیر عامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب شد.

از سوی مرضیه شاهدائی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، امید شهیدی نیا به عنوان مدیر عامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب شد.

همچنین معارفه شهیدی نیا فردا با حضور مرضیه شاهدائی معاون وزیر نفت و مدیران ارشد صنایع پتروشیمی در تالار آفرینش این سازمان برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است پیش از امید شهیدی نیا ، علی یزدانی به مدت شش سال مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.