انتخابات در حوزه مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل به دور دوم کشیده شد

خورنا – عسکر ظاهری عبده‌وند و علیرضا ورناصری قندعلی از حوزه انتخابی مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل به دور دوم رقابت راه یافتند.

با پایان یافتن شمارش آرا در حوزه انتخابی مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل علی عسکر ظاهری با ۲۵ هزار و ۴۶۲ رأی و علیرضا ورناصری با ۲۳ هزار و ۳۰۲ رأی به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.