زمان اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری

خورنا: مشاور عالی سازمان سنجش از اعلام نتایج نهایی کنکور در نیمه دوم شهریور ماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر حسین توکلی با اشاره به پایان مهلت انتخاب رشته کنکوری‌ها اظهار کرد: از ۹۳۲ هزار و ۴۶۳ داوطلب مجاز به انتخاب رشته، حدود ۷۵۲ هزار و ۱۵۱ داوطلب انتخاب رشته کردند به عبارت دیگر ۸۰،۶۶ درصد داوطلبان انتخاب رشته کرده و ۱۹،۳۴ درصد داوطلبان انتخاب رشته نکردند.

وی با اشاره به ظرفیت پذیرش داوطلب در کنکور ۹۱ اظهار کرد: امسال حدود ۶۲۵ هزار داوطلب در دانشگاه‌های کشور پذیرش خواهند شد که با توجه به انتخاب رشته ۷۵۲ هزار داوطلب مجاز، ۸۳ درصد انتخاب رشته کنندگان پذیرفته خواهند شد.

وی افزود: به عبارت دیگر در صورتی که کلیه مجازین به صورت طبیعی انتخاب رشته کرده باشند از هر ۱۰۰ داوطلب ۸۳ نفر پذیرفته خواهند شد.

دکتر توکلی در خاتمه از اعلام نتایج نهایی کنکور ۹۱ در نیمه دوم شهریور ماه خبر داد.