عکس: رزمندگان دفاع مقدس، ماهشهر

خورنا : به مناسبت قرار گرفتن در آستانه هفته دفاع مقدس، پایگاه خبری خورنا برای اولین بار اقدام به انتشار مجموعه عکس های رزمندگان ماهشهری در دوران دفاع مقدس کرده است.