سومین سالگرد قربانیان جنایت کهریزک پنجشنبه برگزار می شود

خورنا: سومین مراسم سالگرد مراسم جوادی فر، کامرانی و روح الامینی قربانیان جنایت کهریزک بعد از ظهر پنجشنبه ۲۹ تیرماه در مسجد نور به نشانی تهران – میدان فاطمی برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، گفتنی است این مراسم از سوی خانواده های قربانیان از ساعت ۱۸الی ۲۰برگزار می شود.