حذف پذیرش دانشجوی بدون کنکور در کاردانی

خورنا: وی ادامه داد: از آیین‌نامه قبلی استعدادهای درخشان حدود پنج سال می‌گذرد و آیین‌نامه قبلی مربوط به سال ۸۶ بود که با توجه به ضرورت‌ها و تغییر نیازها همچون جدی شدن بحث دکتری، آیین‌نامه جدید پس از بازنگری ابلاغ شد.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم در آیین‌نامه جدید ورود بدون آزمون دوره کاردانی حذف شده است و شرایطی برای ورود دانشجویان به مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تعیین شده و دانشجویان برای اطلاع از شرایط ورود بدون آزمون در مقاطع بالاتر می‌توانند به سایت وزارت علوم به نشانی www.msrt.ir مراجعه کنند.
دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم با بیان اینکه برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع بالاتر مازاد بر ظرفیت دانشگاه‌ها تعیین می‌شوند، تاکید کرد که بر این اساس هر دانشگاهی می‌تواند ۲۰ درصد ظرفیت هر رشته خود را به دانشجویان استعداد درخشان اختصاص دهد.

وی با اشاره به آماری که مربوط به سال ۸۷ تا ۸۹ است، اظهار داشت: بر این اساس ۴۷ هزار و ۷۰۰ نفر بدون کنکور و از طریق تسهیلات برگزیدگان علمی به مقاطع بالاتر راه یافته‌اند که بر این اساس ۲۹ هزار نفر مربوط به مقطع کارشناسی، ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و ۴ هزار و ۲۰۰ نفر مربوط به مقطع دکتری است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از دانشجویان برگزیده علمی بدون آزمون به مقاطع بالاتر راه یافتند.

بخشی از آیین نامه تازه ابلاغ شده وزارت علوم درباره ورود بدون کنکور ممتازان به دوره های تحصیلی بالاتر به این شرح است:

ورود بدون آزمون در کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)

بر اساس آیین نامه اصلاح شده، دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش آموزی در رشته مرتبط با معرفی دبیرخانه المپیاد و دانشجویان نمونه کشوری در دوره کاردانی با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم به شرطی که به لحاظ میانگین کل همتراز ۱۵ درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند (برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته) امکان استفاده از تسهیلات ورود به دوره بالاتر تحصیلی را دارند.

همچنین برگزیدگان رتبه های نخست تا سوم جشنواره های معتبر علمی در رشته یا گروه آموزشی مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه ای که در آن برگزیده شده اند، با معرفی دبیرخانه هر یک از جشنواره ها با مشارکت حداقل ۳۵ درصد و دانشجوی رتبه نخست دوره کاردانی ناپیوسته با معدل کتبی نهایی دوره متوسطه حداقل ۱۷ به شرطی که در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل پس از سه نیسمال تحصیلی دارای میانگین کل حداق ۱۸ باشد و حداکثر ظرف ۴ نیمسال دانش آموخته شود(برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته) می توانند به عنوان دانشجوی ممتاز در مقطع بالاتر تحصیل کنند.

تبصره: پذیرش دانشجویان رتبه نخست دوره کاردانی پیوسته از طریق دانشگاه فنی و حرفه ای انجام می شود.

رتبه های نخست تا سوم مرحله کشوری مسابقات دانشجویی آموزشکده های فنی و حرفه ای که به لحاظ میانگین کل دوره کاردانی جزء ۱۰ درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته مهارتی – کاربردی در آموزشکده های فنی و حرفه ای، دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر دانشگاههای مجری دوره کارشناسی ناپیوسته با معرفی دبیرخانه این مسابقه ها مشمول آیین نامه جدید می شوند.

دوره کارشناسی ارشد

بر اساس مواردی که برای ورود ممتازان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به مقطع کارشناسی ارشد اعلام شده است، برگزیدگان رتبه های نخست تا پانزدهم نهایی المیپادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده با رشته های مرتبط با معرفی دبیرخانه المپیاد حق استفاده از این آیین نامه را دارند.

تبصره: سازمان سنجش موظف است حداکثر ۲۰ درصد از ظرفیت دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته ها را بر اساس اولویت علمی و نتایج کسب شده در المپیادها به برگزیدگان اختصاص دهد.

دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم به شرطی که به لحاظ میانگین کل همتراز ۱۵ درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی در دانشگاه متقاضی باشند و برگزیدگان رتبه های نخست تا سوم جشنواره های معتبر علمی در رشته یا گروه آموزشی مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه ای که در آن برگزیده شده اند، با معرفی دبیرخانه هر یک از جشنواره ها با مشارکت حداقل ۳۵ درصد می توانند به مقطع کارشناسی ارشد و با استفاده از تسهیلات آیین نامه جدید ورود یابند.

دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزء ۱۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت ۸ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزء ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود بوده و حداکثر در مدت ۸ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و دارای رتبه های کشوری زیر ۱۰۰ در گروه ریاضی و فیزیک، رتبه زیر ۱۰۰ در گروه علوم تجربی، رتبه زیر ۵۰ در گروه علوم انسانی و رتبه زیر ۲۰ در گروههای هنر و زبان باشند، حق ورود به کارشناسی ارشد را دارند.

همچنین دانشجوی رتبه نخست دوره کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل که پس از ۳ نیسمال تحصیلی دارای میانگین کل حداقل ۱۷ باشد و حداکثر در ۴ نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود و در دوره کاردانی به لحاظ میانگین کل جز ۱۰ درصد برتر باشد نیز امکان استفاده از این آیین نامه را دارند.

دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

آیین نامه جدید ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر شامل دارندگان نشان طلا، نقره و برنز کشور المپیادهای دانش آموزی با معرفی مراجع ذیربط و کسب حد نصاب علمی برابر ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده و دانشجویان نمونه کشوری در دوره کاردانی با معرفی معاونت دانشجویی وزارت و کسب حد نصاب برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته همچنین رتبه های نخست تا سوم نهایی جشنواره های معتبر علمی با مشارکت حداقل ۳۰ درصد و کسب حد نصاب علمی برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده برای ورود به دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دانش آموخته رتبه نخست دوره کاردانی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی پس از چهار نیمسال تحصیلی و کسب حدنصاب علمی برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته) می شود.

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

برگزیدگان رتبه های نخست تا سوم المپیادهای علمی دانشجویی با معرفی دبیرخانه المپیاد و کسب حد نصاب علمی برابر ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته آزمون و دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی با معرفی معاونت دانشجویی وزارت و کسب حد نصاب علمی برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده حق بهره گیری از این آیین نامه و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را دارند.

علاوه بر این، رتبه های نخست تا سوم نهایی جشنواره های معتبر علمی در دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته با مشارکت حداقل ۲۰ درصد و کسب حدنصاب علمی برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده و دانش آموخته رتبه نخست دوره کارشناسی پیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی ظرف مدت حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی و کسب حدنصاب علمی برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده هم می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

این آیین نامه دانش آموخته رتبه نخست دوره کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی ظرف مدت ۴ نیمسال تحصیلی و کسب حدنصاب علمی برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده و دانش آموخته رتبه اول کارشناسی دوره های نیمه حضوری و مجازی در صورتیکه از طریق آزمون سراسری پذیرفته شده باشند در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی ظرف مدت حداکثر ۴ سال نیمسال تحصیلی برای دوره های کارشناسی ناپیوسته و هشت نیمسال تحصیلی برای دوره کارشناسی پیوسته و کسب حدنصاب علمی برابر ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده خواهد شد.

بر اساس آیین‌نامه جدید دانش‌آموختگان رتبه‌ اول دوره‌های نیمه حضوری و مجازی در صورت داشتن شرایط، صرفا می‌توانند در همان دوره‌ها با رعایت شرایط دانشگاه پذیرنده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون بهره‌مند شوند.

دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون نیمه متمرکز دوره دکترای تخصصی و از دو طریق می توانند به دانشگاهها معرفی شوند که جزئیات آن در آیین نامه جدید قید شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *