«تکنولوژ‌های نوین» تنها راه مقابله با خشکسالی در کشاورزی خوزستان

خورنا – رئیس شورای سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با اشاره به بحران خشکسالی در استان گفت: تنها راه کاهش اثرات منفی ناشی از بروز خشکسالی در بخش کشاورزی، استفاده از «تکنولوژی‌های نوین» است

مجید علیرضایی اظهار کرد: باید به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از بروز خشکسالی در سال‌های اخیر از تکنولوژهای نوین استفاده کرد.

وی با تأکید بر استفاده از تکنولوژی‌های نوین به منظور مقابله و کاهش اثرات منفی ناشی از پدیده خشکسالی در سال‌های اخیر گفت: حضور و به‌کارگیری متخصصان و فارغ‌التحصیلان گرایش‌های مختلف کشاورزی، می‌تواند در انتقال تکنولوژی‌های نوین  به بهره‌برداران و کشاورزان بسیار مؤثر باشد.

رئیس شورای سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تصریح کرد: یکی از برنامه‌های اصلی سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، اجرای طرح «همگام با کشاورز» با هدف انتقال یافته‌های علمی و تکنولوژی‌های نوین به کشاورزان و بهره‌برداران است.

علیرضایی اضافه کرد: در اجرای این طرح از مقایسه عملکرد کشاورزان پیشرو در هر منطقه با سایر کشاورزان همان منطقه استفاده و عوامل مؤثر در این اختلاف عملکرد مورد بررسی قرار می‌شود.

وی از سازمان‌های تخصصی مانند سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی خواست تا مطالعات خود را جهت استخراج این تکنولوژی‌ها، بیشتر و آنها را به صورت روش‌های اجرایی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند.