مسئولیت ما در قبال پایتخت کتاب ایران

خورنا حال که خوزستان پایتخت کتاب ایران شده ، لذا برای خوزستان شایسته نیست که مجوز کتاب را ازشهرهای دیگر همچون اصفهان ، قم ، تهران و مشهد اخذ نماید…

حال که به همت و پیگیری چند ماهه ی متولیان در حوزه فرهنگ استان ، خوزستان بعنوان پایتخت کتاب ایران شناخته و معرفی شد ، توجه به چند نکته ضروری به نظر میرسد.

۱ – ارزش وقداستی که کتاب دارد ، شمولیت و فراگیری آن در هیچ یک از مضامین فرهنگی دیگر وجود ندارد بنابراین می طلب که اطلاع رسانی جامعی در سطح استان صورت پذیرد و از طریق استاندای به تمام سازمانها ، شرکتها ، ادارات و نهاد ها ابلاغ گردد که برای مدتی ، جملاتی درهمین راستا در سر برگ نامه های اداری نوشته شود.
۲- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که متولی حفظ این جایگاه مقدس می باشد ، سالانه جشنواره چاپ کتاب نویسندگان خوزستان رابرگزارو ضمن تکریم از آنا ن به بهترین کتاب سال ، لوحی اهداء نماید تا زمینه تشویق برای رشد و شکوفایی استعداد جوانان بوجود آید.
۳- حال که خوزستان پایتخت کتاب ایران شده ، لذا برای خوزستان شایسته نیست که مجوز کتاب را ازشهرهای دیگر همچون اصفهان ، قم ، تهران و مشهد اخذ نماید ، بنابراین اداره کل فرهنگ وارشاد دراولین گام خودنسبت به اخذ مجوز از وزارتخانه وتشکیل کمیته ممیزی کتاب اقدام نماید.
۴- در تمام شهرهای خوزستان تندیسی از کتاب در یکی از میدان های بزرگ نصب گردد که از این پس در خوزستان ، یکی دیگر از سمبل های افتخار ما ، کتاب باشد.
۵- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، محلی را تعیین نماید تا هر ماه جلساتی برگزار و نویسندگان کتاب دور هم جمع شوند تا ضمن انتقال تجربیات به یکدیگر ، از آخرین اطلاعات کتاب و چاپ آن در کشور بهره مند گردند.
۶- مراسم جشنی به منظور انتخاب خوزستان بعنوان پایتخت کتاب ایران با میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار و از کم و کیف و نحویه انتخاب خوزستان به این عنوان اطلاع رسانی صورت گیرد ضمن اینکه صدا سیماو رسانه ها باید در برنامه ریزی های مختلف و به صورت مستمر به پایخت کتاب ایران بپردازند.
۷- به منظور غنی کردن هر چه بیشتر این  جایگاه ، چاپخانه تخصصی بوسیله متولیان فرهنگ یا سرمایه گذارعلاقمندبه امورفرهنگی دراستان دایر گردد ، به صورتی که چاپ کتاب استانهای دیگر بویژه استانهای همجوار در خوزستان به چاپ برسد
۸- عنوان پایتختی کتاب ایران برای خوزستان ، مسئولین را از آبادانی و عمران و اخذ اعتبارات لازم برای توسعه ، اشتغال و بویژه حل مشکل ریزگرد ها باز ندارد چرا که همه می دانیم کار فرهنگی تنها هزینه براست نه درآمدزا .
۹ – از این پس متولیان فرهنگ باید تلاش مضاعف نمایند تا آمار کتابخوانی ، کتابخانه ها و مسابقات کتابخوانی به منظور بالا بردن سطح فرهنگ عمومی بالاتر برود.
۱۰- موضوعاتی از قبیل خوزستان مشهد شهداء ، خوزستان دین خود را به اسلام ادا کرد و اکنون خوزستان پایتخت کتاب ایران ، مثلث مبارکی را تشکیل می دهد  که باید به آن افتخار کرد و با سرمایه گذاری بیشتر در امورفرهنگی ، می توان قداست آن را حفظ نمود .
در انتها از دکتر مقتدایی استاندار محترم ، قنواتی مدیر کل محترم فرهنگ وارشاداسلامی ، منصوری مدیرکل محترم اسبق نهاد کتابخانه ها و دیگر عزیزانی که در این راستا متحمل زحمت شده اند ، جای تقدیر و تشکر دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.