وحشت از هوای خوزستان و باز هم پیش مرگی خوزستان!

خورناهوای آلوده خوزستان و هجوم ریزگردهایی با منشا داخلی و خارجی به استان ، موجب شده تا مسئولین دیگر شهرها برای دچار نشدن به وضعیت این استان، هشدارهای لازم را بدهند. پس از هشدار مهندس چمران رییس شورای شهر تهران در این زمینه ، مسئولین و رسانه های اراک نیز وارد عمل شده اند و هشدار داده اند در صورت خشک شدن تالاب میقان ، هوای اراک نیز سرانجامی همچون هوای اهواز خواهد داشت.

در این مطلب منتشر شده آمده است که  اتفاقاتی که در جنوب کشور در بحث گردوغبار و ریزگردها رخ داد زنگ خطری برای هوشیاری نسبت به وضعیت همه تالاب های کشور است و در صورتی که حقابه تالاب میقان رعایت نشود، ممکن است در ابعاد کوچک تری چنین شرایطی برای شهر اراک ایجاد شود.

سالانه حدود ۳۱ میلیون مترمکعب حقابه باید به تالاب میقان اختصاص یابد تا سطح آن مرطوب باشد، در غیر این صورت شرایطی مانند خوزستان در اراک رخ خواهد داد با این تفاوت که تالاب میقان تالابی نمکی و سولفات سدیمی است و فاصله بسیار کمی با شهر اراک دارد.