غلامعلی رجایی :پیشنهاد می کنم رئیس جمهور به همراه خانواده اش در خوزستان ساکن شود!

خورنا غلامعلی رجایی در یاداشتی نوشت : دیروز که با قطار ازشاهرود که برای سخنرانی درجمع اساتید دانشگاه شاهرودبه آن سفر کرده بودم به تهران برمی گشتم برادر زاده ام حامد،پیامک جالبی زد ونوشت ما هنوز زنده ایم!
براردم حاج حسن هم دیشب تلفن زد وگفت با اینکه دراهواز مردم درخانه ها و دراتاقهای دربسته نشسته اند وبه صورتشان ماسک زده اند از آسیب ریزگردها درامان نیستند!
سایتهای خبری محلی از وقوع تصادفات مکرری بدلیل عدم دید راننده ها درجاده های خوزستان خبرداده ومی دهند.
داد همه در آمده است .
خوزستان دارد زیر بار این ریزگردها بتدریج دفن می شود .دولت باید کاری اساسی بکند .
این مشکل درهرکشور دیگری اتفاق افتاده بود حتما ستاد بحرانی درسطح ملی برای آن تدارک دیده می شد .
پیشنهاد من این است دراین استان وضعیت فوق العاده اعلام شود وجناب رییس جمهور باخانواده محترم شان چند روز به خوزستان بروند ودرآنجا باشند تا مردم دریابند رییس دولت فقط وعده نمی دهد .خود باخانواده هم از نزدیک آمده و مثل آنها چند روزی به نشانه هم دردی ریز گردنوش جان می کند!مطمان هستم دربازگشت رویکرد وی با این معضل تفاوت اساسی خواهد کرد.
البته همه می دانیم برطرف کردن این مشکل مثل پدید آمدن آن کار یکی دوماه نیست ولی باید شتاب کرد.
من نگران آن هستم اگربا این مساله برخوردی جدی وسریع نشود اعتماد مردم خوزستان به مسولین از بین رود وبعضا بعضی از این بی اعتمادی درصدد دامن زدن به بعضی نافرمانیهای مدنی باشند .
دولت تدبیر وامید باید واکنشهای بهتری درجهت حل این مساله ازخود نشان بدهد. از سفرآقای نوبخت به خوزستان درعین مفید بودن آن بعید است چندان آبی گرم شود.معلوم است درد مردم خوزستان جدی گرفته نشده است.لااقل برای شروع باید آقای جهانگیری به خوزستان می رفت.
درعلت تداوم رنج کشی مردم شریف نجیب ومظلوم خو زستان با این همه منافعی که برای کل کشور دارد ،مانده ام!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.