مادر رئیس جمهور سابق دار فانی را وداع گفت

خورنا ساعتی پیش بانو سیده فاطمه قادری، والده ماجده دکتر محمود احمدی نژاد دار فانی را وداع گفت.

دولت بهار نوشت:

والده ماجده دکتر احمدی نژاد دار فانی را وداع گفت. دکتر محمود احمدی نژاد پس از وداع با مادر مکرمه اش در یکی از بیمارستانهای تهران برای حضور در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن ۲۲ بهمن عازم خیابان آزادی شد.

ساعتی پیش بانو سیده فاطمه قادری، والده ماجده دکتر محمود احمدی نژاد دار فانی را وداع گفت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.