پرداخت خسارت حواث طبیعی کشاورزان استان خوزستان

خورنا با تصویب هیئت وزیران خسارت های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی استان خوزستان پرداخت می شود .

به گزارش خورنا این جبران خسارت در قالب کمک های مالی بلاعوض و نیز تسهیلات بانکی ارزان قیمت دراختیار کشاورزان متقاضی قرار خواهد گرفت .

طبق این مصوبه با توجه به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و از محل درآمدهای سازمان مدیریت بحران کشور این جبران خسارت به منظور بازسازی واحدهای آسیب دیده در اختیار استانداری خوزستان قرار خواهد گرفت .

طبق این مصوبه مبلغ ۱۴ میلیارد و ۸ میلیون تومان کمک بلاعوض برای بازسازی مسکن و اماکن روستایی و شهری و تأسیسات زیربنایی و همچنین پرداخت به خانواده هایی که عزیزانی را در این حوادث از دست داده اند پرداخت خواهد شد .

در این مصوبه هیئت دولت پرداخت مبلغ ۳۳ میلیارد و ۵۵۳ میلیون تومان تسهیلات بانکی ارزان قیمت با دوره بازپرداخت ۱۵ ساله جهت بازسازی و تعمیر اماکن شهری و روستایی نسز به منظور جبران هزینه های بازسازی واحد های اسیب دیده پیش بینی شده است .

لازم به ذکر است این مبالغ طبق مصوبه هیئت وزیران و رونوشت ارسالی آن به نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی پس از برسی و نیاز سنجی حوزه های شهری به کشاورزان آسیب دیده ی متقاضی پرداخت خواهد شد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.