شهردار اهواز به کمپین عشاق محمد (ص)پیوست + عکس

خورنا سید خلف موسوی شهردار اهواز  ضمن اعلام محکومیت اقدامات اخیر دنیای استکبار در توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) گفت: خط قرمز ما ،دین و پیامبر ماست،هرگونه توهین و تعرض به ساحت پیامبر اسلام نه تنها توهین به دین اسلام بلکه به همه ادیان الهی است، و موجب خشم مسلمانان و آزادی خواهان جهان می شود.

ImageHandler.ashx

شهردار اهواز تاکید کرد: این حرکت توهین آمیز به ساحت پیامبر (ص) محکوم است و، وظیفه همه ماست که اعتراض خود را به اشکال مختلف اعلام کنیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.