برگزاری کارگاه آموزشی «تغذیه متعادل در گندم» در رامشیر

خورنا با توجه به زمان مصرف کود اوره(سفید) در کشت‌های پاییزه به‌ویژه گندم آبی و نقش و اهمیت کود اوره در تقویت گیاه زراعی، تسریع در رشد و مقاومت به علف‌های هرز و نهایتاً افزایش عملکرد و تولید و افزایش درآمد کشاورزان، جهاد کشاورزی رامشیر اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان تغذیه متعادل در گندم کرده است.

وی اضافه کرد: این کارگاه آموزشی جهت افزایش اطلاعات فنی و توصیه‌های کاربردی و علمی برای مصرف بهینه کود اوره برای مروجین، مسئولان مراکز، کارشناسان ناظر، مددکاران ترویجی و کشاورزان پیشرو اجرایی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی رامشیر متذکر شد: مدرسان این کارگاه دکتر جعفرنژادی و دکتر موسوی‌فضل از محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بوده و کارگاه مذکور مورد رضایت و استقبال شرکت کنندگان قرار گرفته است.

این مسئول در پایان عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و استقبال از این اقدام جهاد کشاورزی، درصدد هستیم نسبت به برگزاری کارگاه‌های ویژه دیگر به گام برداریم.