رئیس اداره جهاد وکشاورزی هندیجان:

برگزاری جلسات در این موقع از سال برای حل آب کشاورزان نوش دارو بعد از مرگ سهراب است

خورنا وهاب شیرعلی : کامبیز محسنی رئیس اداره جهاد وکشاورزی هندیجان در جلسه شورای کشاورزی شهرستان اظهارداشت : تخصیص آب دررودخانه از قبل برنامه ریزی ومدیریت نمیشود وسهمیه درست اختصاص نمی یابد بعنوان رئیس اداره جهاد وکشاورزی این شهرستان حضور مسئولین آب نامه نوشتم که سمیه آب شهرستان چقدر هست زیرا وضعیت این شهرستان طوری است که باید قبل از کشت کارهای انجام شود.
محسنی افزود : برگزاری این جلسات در این موقع از سال دیر هست باید زودتر ازاین برگزار میشد بایدمسئولین توزیع آب روی رودخانه نظارت بیشتری داشته باشید اگر قرار هست آب کم باشد باید برای ابتدا تا انتهای رودخانه کم باشد نه فقط برای کشاورزان هندیجان مردم این شهرستان از قدیم تا الان در این شهرستان کشاورزی میکنند هنوز بیشتر زمینهای قابل کشت این شهرستان زیر کشت نرفته اند.
ایشان تصریح نمودند : حق وحقوق مردم این شهرستان از طریق شهرهای بالا دست ومسئولین سازمان آب استان نادیده گرفته شده کشاورزی هندیجان نابود شده مردم از بیکاری روبه کارهای دیگر آوردنداگر این کارها نباشد باید از این منطقه بروند چرا باید در فصل زمستان که محصولات این کشاورزان سبز شده آب باید از طریق شهرهای بالا دست کامل بسته شود چرا بخشهای مثل زیدون باید آب داشته باشند ولی رودخانه هندیجان کامل خشک شود حضور مسئولین سه شهرستان بالا دست در این جلسه ضروری است توی شهرستان زیدون اجازه نزدیک شدن به آب را به ما نمی دهند.
محسنی تصریح کرد: هیچکدام از این کشاورزان هندیجانی امسال از کشاورزی سودی نخواهند برد قرار بود این مشکل بی آبی در آبانماه حل شود که الان نوش دارو بعد از مرگ سهراب هست.
رئیس اداره جهاد وکشاورزی هندیجان گفت چرا باید روستای گدارچیتی از توابع امیدیه آب را بصورت مستقیم بوسیله کانال ببرد ولی کشاورز هندیجانی حسرت یک قطره آب را داشته باشدبه بهانه ای که آب کم هست.
در این استان هر کسی سر وصدا نکند حق وحقوق او زیر پا گذاشته میشود باید مسئولین استان نگذارن حق این مردم ضایع شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.