فرماندار شوش نرخ باسوادی در این شهر را ۹۶ درصد اعلام کرد

خورنا فرماندار شوش نرخ باسوادی در این شهرستان را ۹۶ درصد عنوان کرد و گفت: با اتخاذ راهکارهای مناسب بیسوادی در این شهرستان ریشه کن می شود.

رضا نجاتی روز سه شنبه جمعیت بیسواد شناسایی شده در این شهرستان را چهار هزار و ۵۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: زمینه و بستر لازم برای برگزاری دوره های سواد آموزی برای این افراد فراهم شده است.

وی نقش این نهاد در ریشه کنی بیسوادی را تعیین کننده دانست و گفت: با برنامه ریزی باید به گونه ای عمل کرد تا پایان برنامه پنجم توسعه، بیسوادی به صورت کامل در سطح شهرستان شوش ریشه کن شود.

رییس شورای راهبردی سواد آموزی شوش ، نهضت سواد آموزی را یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: نهضت سواد آموزی در کاهش بیسوادی در کشور نقش مهمی داشته است.

فرماندار شوش افزود: نهضت سواد آموزی نهادی ارزشمند است که زمینه باسوادی اقشار محروم جامعه را به خوبی فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه هر اقدام در راستای آگاهی بخشی و تقویت فرهنگ و آگاهی مردم ارزشمند است افزود: به برکت انقلاب اسلامی ، شرایط مناسب برای باسوادی افراد فراهم شده که این امر موجب پویایی و بالندگی جامعه اسلامی شده است.

مرجع / ایرنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.