در جلسه ی کمیسون محیط زیست و مشارکت دانشگاه ازاد مقرر شد

احداث کارخانه ی بازیافت ۱۷۰ میلیارد ریالی اندیمشک

خورنا:جلسه ی کمیسیون و سلامت و محیط زیست شهرستان اندیمشک با حضور ریاست اداره ی محیط زیست و نماینده ی اداره ی منابع طبیعی و معوانت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان اندیمشک و شهردار شهرستان و مسئول مدیریت پسماند اندیمشک و مشاور پیشنهادی اداره ی محیط زیست آغاز گردید.
در ابتدای جلسه قلی کیانی ریاست کمیسیون محیط زیست شورای شهر بر لزوم جا نمایی درست و علمی محل دفن زباله تاکید و با انتقاد از تعیین بدون برسی محل دفن زباله های شهری در گذشته بروز مشکلات زیست محیطی در این مسیر را تبیین و افزود پس از پیگیری های گسترده و جلسات متعدد با حضور صاحب نظران ذی صلاح و هماهنگی با واحد های مرتبط اداری برسی موقعیت یابی اصولی و علمی سکوی دفن زباله ی جدید اندیمشک و در صورت توان احداث کارخانه بازیافت شهرستان آغار گردید .
در ادامه خیاط به عنوان مشاور پیشنهادی محیط زیست شهرستان اندیمشک ضمن بیان سخنانی پیرامون وضعیت زیست محیطی شهرستان خواستار گزارش زیست محیطی مکتوب و مدون تعیین سکوی دفن زباله ی شهرستان و پیرو آن کارخانه ی بازیافت اندیمشک شد و تاکید نمود این مقوله نباید با طرح های فرا دستی نظیر طرح زه کشی ۳۶۹ هکتاری کرخه و طرح توریستی آن تضادی داشته باشد .
در ادامه افروز به عنوان معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک ضمن اعلام آمادگی مشارکت در این طرح توجیهی بر اشتغال زایی ۱۵۰ نفره ی این طرح تاکید و افزود : این طرح نیازمندی مبلغی بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی و روزانه ۳۵۰ تن زباله می باشد .
آخوند علی نماینده ی منابع طبیعی اندیمشک نیز در این جلسه با لزوم توجه بر موقعیت یابی جدید محل دفن زباله تاکید و با بیان اینکه در قسمت شرقی شهرستان و در مجاورت سد دز موقعیت مناسبی در جهت پیش بینی این امر وجود ندارد خواستار توجه مطلوب به موقعیت غربی شهرستان و مجاورت سد کرخه و طرح ۳۶۰ هکتاری گردید .
در ادامه پاپی شهردار اندیمشک بر لزوم توجه مطلوب بر امر مذکور تاکید نمودند و خواستار مشارکت و هماهنگی نهادهای مربوط از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در این راستا شد ایشان در ادامه دانشگاه آزاد را یک افتخار بزرگ برای شهرستان دانستند.
قلی کیانی عضور شورای شهر اندیمشک و ریاست کمیسون محیط زیست شورای شهر نیز در پایان خاطر نشان نمود که طرح تعیین سکوی دفن زباله ی شهرستان با هدف تعیین موقعیت مناسب این معقوله مورد تاکید قرار گرفت و تصمیم بر این گرفته شد که نقاط پیشنهادی ما در این راستا ارایه و در وصرت لزوم با برسی میدانی و علمی این معقوله بهترین مکان در راستای انجام این امر مورد استفاده قرار گیرد . وی با اینکه ه مدت یک هفته در جهت ارایه ی گزارش زیست محیطی محل دفن زباله های شهری تعیین گردیده است افزود : تصمیم بر این گرفته شد تا قراردادمربوطه با مشاور محیط زیست وشهرداری اندیمشک در زمان تعیین شده منعقد گردد و اجرای آن در کمترین زمان ممکن در دستور کار قرار بگیرد .

در انتها بر لزوم توافق با شهرهای مجاور شوش و دزفول در راستای اجرای مطلوب این طرح تاکید گردید .