مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان:۳۲ تعاونی مرز نشین درخوزستان فعال هستند

خورنا به دلیل تحریم ها و فشارهای اقتصادی که بر کشور وجود داشت تجارت این تعاونی ها دچار مشکل شده بود و باعث شد که فعالیت این تعاونی ها کم رنگ شود.

وی گفت: در شرایط تحریم ، امکان انتقال پول برای تجارت خارجی مهیا نبود؛ لذا این تعاونی ها درآمد فراوانی را در بخش تجارت خارجی از دست دادند.

وی ادامه داد:برای رونق دوباره این تعاونی ها این اداره کل در نظر دارد با کمک به آنها این تعاونی ها را وارد بازار سرمایه گذاری کند.

صفایی گفت: تعاونی های مرزنشینان در تامین نیازهای ساکنان مرز نشین نقش مهمی دارند اما این تعاونی ها از نظم و کارایی لازم درخوزستان برخوردار نیستند.

وی اظهارکرد: این تعاونی ها نیاز به اصلاح و تغییر ساختار مدیریتی دارند، و باید از افراد با تجربه در تعاونی ها استفاده شود.

صفایی گفت:این تعاونی ها می توانند عامل توسعه در مناطق مرزی استان بوده، درزمینه توسعه عمران شهری و اشتغال تاثیر گذار باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان افزود: توسعه و سرمایه گذاری و تامین نیاز خانوارها باید از برنامه های این تعاونی ها باشد.

وی با ذکر اینکه باید از تمامی ظرفیت های خوزستان برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال استفاده کرد بیان داشت: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی خوزستان از طرح هایی است که می تواند اشتغال بسیار خوبی در این استان ایجاد کند و این اداره کل پیشنهاد ایجاد تعاونی برای اجرای این طرح را داده، که در قالب این طرح تعاونی هایی در استان ایجاد شود.

صفایی در ادامه با اشاره به شرایط اشتغال کارگران مشاغل سخت و زیان آور افزود: این اداره کل نزدیک به دو ماه است که در حال پیگیری مصوبه ای برای بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان آور است که کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار هستند با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته، و به همان میزان نیروی جوان جذب کار شوند.

منبع / ایرنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.