عظیم شمخانی معاون شهردار اهواز شد

خورنا طی حکمی از سوی سید خلف موسوی شهردار اهواز، عظیم شمخانی به سمت سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز منصوب شد.

گفتنی است پیش از این  علیرضا عالیپور معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز  را به مدت چهار سال برعهده داشت .
 عظیم شمخانی پیش از این مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اهواز بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.