حفیظ الله بنداری سرپرست اداره امور آبفای آبادان شد

خورنا مدیرعامل آب و فاضلاب استان خوزستان، در حکمی «حفیظ الله بنداری» را به عنوان سرپرست اداره امور آبفای آبادان منصوب کرد.

در این حکم آمده است: بنا به پیشنهاد معاون بهره‌برداری و نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجربیات جنابعالی، امید است با به‌کارگیری از توان و ظرفیت کلیه همکاران آب و فاضلاب، فرماندار ویژه، نمایندگان و ائمه جمعه شهرستان در انجام ماموریت محوله به مردم خوب و متدین آن شهرستان موفق و مؤید باشید.

پیشتر مهراب قنبری تصدی ریاست اداره امور آبفای آبادان را بر عهده داشت.