خوزستان و سیستان وبلوچستان بیشترین کودکان دو زبانه را در ایران دارند

آبادان – ایرنا – مسوول برنامه ریزی دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش گفت: استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان بیشترین کودکان دو زبانه را در کشور دارند.