گزارشی از میزان مشارکت مردم در ۸ دوره گذشته انتخابات مجلس

خورنا:بالاترین رکورد مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی طی هشت دوره انتخابات گذشته ۷۱ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی هنوز کمتر از یک ساعت به اتمام زمان رای گیری باقی مانده که گزارش های رسیده از اقصی نقاط کشور حاکی از مشارکت مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است و برخی خبرهای غیر رسمی از افزایش حدود ۱۲ درصدی مشارکت مردم تا ظهر امروز نسبت به هشتمین دوره انتخابات مجلس حکایت دارد.

میزان مشارکت مردم در هشتیمن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵۱ درصد بود و بیش از ۲۲ میلیون نفر از ۴۳ میلیون واجد اخذ رای در انتخابات شرکت کردند.

با این وجود در صورت ادامه این مشارکت تا پایان زمان رای گیری احتمال ثبت رکورد جدیدی در مشارکت مردم وجود دارد.

به گزارش فارس، بالاترین رکورد مشارکت مردم در انتخابات مجلس ۷۱ درصد بوده است که در پنجمین دوره انتخابات مجلس در سال ۷۴ به ثبت رسید و از مجموع ۳۴ میلیون و ۷۱۶ هزار نفر واجدین اخذ رای، ۲۴ میلیون و ۶۸۲ هزارد و ۳۸۶ نفر رای دادند.

به گزارش فارس، میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس گذشته به شرح زیر بوده است:

مجلس اول: ۲۰ میلیون و ۸۵۷ هزار واجد اخذ رای- ۱۰ میلیون و ۸۷۵ هزار نفر مشارکت- میزان مشارکت ۵۲ درصد.

مجلس دوم: ۲۴ میلیون و ۱۴۳ هزار واجد اخذ رای- ۱۵ میلیون و ۶۰۷ هزار نفر مشارکت- میزان مشارکت ۶۵ درصد.

مجلس سوم: ۲۷ میلیون و ۹۸۷ هزار واجد اخذ رای- ۱۶ میلیون و ۷۱۴ هزار نفر مشارکت- میزان مشارکت ۶۰ درصد.

مجلس چهارم: ۳۲ میلیون و ۴۶۵ هزار واجد اخذ رای- ۱۸ میلیون و ۷۶۷ هزار نفر مشارکت- میزان مشارکت ۵۸ درصد.

مجلس پنجم: ۳۴ میلیون و ۷۱۶ هزار واجد اخذ رای- ۲۴ میلیون و ۶۸۲ هزار نفر مشارکت- میزان مشارکت ۷۱ درصد.

مجلس ششم: ۳۸ میلیون و ۷۲۶ هزار واجد اخذ رای- ۲۶ میلیون و ۸۲ هزار نفر مشارکت- میزان مشارکت ۶۷ درصد.

مجلس هفتم: ۴۶ میلیون و ۳۵۱ هزار واجد اخذ رای- ۲۳ میلیون و ۷۳۴ هزار نفر مشارکت- میزان مشارکت ۵۱ درصد.

مجلس هشتم: ۴۳ میلیون و ۸۲۴ هزار واجد اخذ رای- ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر مشارکت- میزان مشارکت ۵۱ درصد.

مجلس نهم: ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار واجد اخذ رای- ؟ نفر مشارکت- میزان مشارکت ؟ درصد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.