طرح سؤال از رئیس جمهور اعلام وصول شد

خورنا: طرح سوال از رئیس جمهور پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره امروز در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خورنا، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از اتمام نطق‌های میان دستور مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بر اساس ماده ۱۹۶ آئین نامه داخلی مجلس طرح سؤال از رئیس جمهور را اعلام وصول می‌کنیم.

 وی پس از قرائت ماده ۱۹۶ آئین نامه داخلی مجلس از امیدوار رضایی خواست که متن طرح سؤال از رئیس جمهور را که به هیئت رئیسه مجلس رسیده قرائت کنند. د/چا