خرید ارزان و مطمئن از بازار جدید شهر چمران

خورنا: مطهر امامی گفت:یکی از مزایای بازار جدید شهر چمران خرید ارزان و مطمئن از بازار است.

شهردار چمران در گفت و گو با خبرنگار خورنا بیان داشت: قلب تپنده شهر چمران بازار می باشد که در طی دو سه دهه اخیر به صورت غیر منظم و شتاب زدهشکل گرفته است و بیشترین دغدغه شهروندان و بازاریان را در پی داشته است.

وی افزود: این بازار امروزه به معضل اصلی شهر چمران تبدیل شده است، به طوری که بیشترین دغدغه های امروزی را در پی دارد.

امامی ادامه داد: از جمله این دغدغه ها، کم بودن میزان فروش بازاریان و کم بودن تعداد مشتری ها در طول روز و برای شهروندان نیز غیر بهداشتی بودن و نبود اجناس مطمئن می باشد.

وی خاطر نشان کرد: امروزه خواست اکثر شهروندان شهر چمران و انتظار آنها از شورای شهر و شهردای، ساماندهی سریع بازار جهت شکل گیری اقتصاد رسمی و کمک به توسعه شهری و تامین نیازهای اولیه مردم به صورت بهداشتی می باشد.

شهردار چمران افزود: هدف اصلی ساماندهی بازار شهر چمران، رضایت مندی حداکثری بازاریان و ایجاد مکانی بهداشتی برای شهروندان جهت تهیه نیازهای اولیه خود در بازار به طوری که به درآمد بازاریان آسیبی نرسد.

امامی در خصوص معایت بازار کنونی شهر چمران گفت: وجود آلودگی های زیست محیطی، پایین بودن درآمد بازاریان، عدم وجود بهداشت مناسب در سطح مغازه ها، وجود مشکلات تردد و حمل و نقل در بازار به خصوصی در خیابان امام، مساحت کم مغازه ها، عدم وجود اجناس مناسب به دلیل خرید کم از بازار، پایین بودن میزان مشتریان بازار نسبت به جمعیت شهر، بی نظمی در ساخت بازار و وجود مصالح کم دوام و غیر بهداشتی در ساخت مغازه ها از مشکلات بازار کنونی است.

وی در رابطه با طرح جدید بازار چمران تصریح کرد: طرح جدید ساماندهی بازار شهر چمران بعد از مطالعات کارشناسان متعدد به عمل آمده است و از اوایل سال ۱۳۹۰ شروع شد و بعد از بررسی های اجتماعی و اقتصادی و شهرسازی مشخص شد که شهر چمران با بازار کنونی در ۵ سال آینده با مشکلات بی شماری رو به رو خواهد شد.

امامی افزود: به همین منظور ضرورت دارد که وضعیت فعلی مورد بازنگری دقیق قرار بگیرد و مکانی جدید جهت ساخت بازار که مالکان آن خود بازاریان باشند، احداث شود.

شهردار چمران اظهار داشت: این طرح زمینی را جهت جابجایی کلیه مغازه های تجاری موجود در بخش مرکزی آماده سازی نموده است که در یک ماه آینده فرایند اجرایی کردن و واگذاری آن به مالکان مغازه های تجاری آغاز خواهد شد.

امامی ادامه داد: در فرایند جابجایی و انتقال بازار که به صورت یکپارچه اتفاق خواهد افتاد، ذکر این نکته ضروری است که بخش مرکزی شهر چمران مطابق اسناد و طرح توسعه شهری برای همیشه از فضای تجاری پاک خواهد شد و مکان فعلی بازار به فضای سبز تبدیل خواهد شد.

وی گفت: طرح معماری بازار جدید شهر چمران به دنبال جذب مشتریان جدید و تبدیل بازار چمران به یک بازار پر رونق در سطح شهرستان است که این مهم فقط با همدلی و همیاری شهروندان و بازاریان شهر چمران تحقق خواهد یافت.

شهردار چمران در خصوص مزایای ساماندهی بازار شهر چمران اظهار کرد: خرید ارزان و مطمئن از بازار جدید، آسایش فکری بازاریان از درآمد، زیبا سازی شهر، درآمد پایدار شهری برای شهرداری، حل معضل ترافیک شهر، شناسنامه دار کردن مغازه ها، رعایت بهداشت در بطن بازار، نمایشگاهی شدن بازار، زمینه مناسب جهت بستر سازی شبکه حمل و نقل درون شهری، ساماندهی کالبدی شهر با شکل گیری بازار نو و جلوگیری از اقتصاد غیر رسمی و حاشیه نشینی در شهر از مزایای این طرح می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • قنواتی ای کاش تیتر میزدید فروش ارزان غیرت رسانه ای و چاپلوسی برای ثمن ناچیز دنیوی برای شهردار چمران. خداوند هدایتتان کند
  • باشه مطهر شیره مطهر تو پروژه را راه بینداز باقیش با ما
  • عبادي مهر جابجايي بازاريك حركت بزرگي است ولي آياانتخاب مكان جديدبراي بازاريان مناسب است.آيالطمه اي به فروش دو پاساژشركت نفت وپاساژقدس نميزنه وبازريان اين دوپاساژمتضررنمي شوند.
  • مرتضی این کار مشکلی رو حل نمیکنه و بی فایده است.