مبلغ عیدی کارکنان دولت در بودجه ۹۱ اعلام شد

خورنا: عیدی کارمندان دولت در بودجه سال آینده ۳۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

براساس آنچه در بخش‌نامه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور آمده، مبلغ پاداش پایان سال یا عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت ۳۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

در بخش‌ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال آینده کل کشور که به عنوان جزئی بخش‌نامه بودجه توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ابلاغ شده، عیدی به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته در بودجه سال ۱۳۹۱ رقمی معادل سه میلیون و ۸۰۰ هزار ریال منظور شده است.

در این بخش‌نامه تاکید شده که مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.