نصرتی و شیث به ستاد منشور اخلاقی رفتند

خورنا: دو بازیکن معلق پرسپولیس در ستاد منشور اخلاقی حاضر شدند.

نصرتی و شیث عصر دیروز با مراجعه به سازمان لیگ در نشستی با عزیز محمدی و علیپور درباره شوخی دردسرسازشان در زمین بازی با داماش حاضر شدند و توضیحاتی ارائه کردند.

این نشست که بیش از یک ساعت طول کشید در ادامه تلاش‌ها برای برخوردی قاطع با دو بازیکن است. این دو به احتمال فراوان برای رفتارشان با محرومیتی ۱۸ ماهه روبرو می‌شوند که قابل بخشش است.

جریمه‌ای که البته اگرچه ممکن است فوتبال این دو بازیکن را به پایان برساند اما بعید است باعث تغییری در سطح فرهنگی فوتبال کشورمان باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.