‌علم‌الهدی: طرح “تفکیک‌جنسیتی در دانشگاه‌ها” به طرح “صیانت از خواهران”‌ تغییر کند‌

خورنا: آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در گفت‌وگو با فارس در ارتباط با طرح تفکیک‌جنسیتی در دانشگاه‌های کشور و اجرایی‌شدن این طرح اظهار داشت: در ‌حال‌ حاضر این طرح در شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس هفته آینده این طرح به تصویب قطعی می‌رسد.

امام جمعه مشهد ادامه داد: این مسئله به عنوان نخستین موضوع در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها در حال بررسی است که با قطعی‌شدن این طرح در شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها و شورای انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها موظف به اجرای این طرح در دانشگاه‌ها هستند.

تفکیک‌جنسیتی تعبیر درستی نیست

عضو خبرگان رهبری در ادامه به عنوان این طرح با عنوان تفکیک جنسیتی انتقاد کرد و گفت: این عنوان برای اجرای این طرح مناسب نیست چرا که ما انسان هستیم و نام‌گذاشتن این طرح با این عنوان مناسب نیست.

امام جمعه مشهد افزود: بر این اساس باید عنوان‌ طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها به طرح صیانت از خواهران در دانشگاه‌ها تغییر کند.

برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها وظیفه شرعی است
عضو خبرگان رهبری اظهار داشت: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها از سوی مقام معظم رهبری امر شده است که بر اساس اجرای آن از سوی دانشگاه یک وظیفه شرعی است.

امام جمعه مشهد با تاکید به سخنان مقام معظم رهبری در ارتباط با برگزاری کرسی‌ها‌ی آزاداندیشی در دانشگاه‌های کشور گفت: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌های کشور به عنوان یکی از دغدغه‌های رهبری است که در این راستا باید مدیران اجرایی دانشگاه‌ها به اجرای این مهم توجه داشته باشند.

عضو خبرگان رهبری افزود: آنچه که در برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی باید به عنوان یک اصل قرار گیرد توجه به مدیریت این کرسی‌ها از سوی مدیران دانشگاهی است.

امام جمعه مشهد اظهار داشت: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی از سوی تشکل‌های دانشجویی و یا سایر اقشار در محیط‌های دانشگاهی و بدون مدیریت مدیران می‌تواند بسترساز به حاشیه رفتن این کرسی‌های‌ آزاداندیشی در دانشگاه‌ها و به جنجال کشیدن صحنه‌های دانشجویی شود که در نهایت بی‌نتیجه می‌ماند.

بررسی مبانی نظام بیشتر موضوعیت دارد تا مسائل سیاسی
عضو خبرگان رهبری در ارتباط با نزدیک‌شدن به فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی و پرداختن به این موضوع در کرسی‌های آزاد اندیشی دانشجویی گفت: در حال حاضر و در برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها مسائلی بسیاری از حوزه داخل و یا بین‌الملل وجود دارد.
علم‌الهدی ادامه داد: آنچه که در کرسی‌های آزاداندیشی باید بدان پرداخته شود مسائل و مبانی نظام و اعتقادی است که در این کرسی‌ها بررسی این مسائل موضوعیت دارد تا اینکه بخواهیم به برسی مسائل سیاسی کشور در این حوزه و در کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه‌ها بپردازیم.

امام جمعه شهد تاکید کرد: اگر مسئله برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی از سوی مسئولان دانشگاه مورد غفلت واقع شود و این امر در فضای دانشگاهی اجرایی نشود شاهد شکل‌گیری حوادث دیگری نظیر حادثه پل مدیریت خواهیم بود.

امام جمعه مشهد در ارتباط با اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها گفت: برای اسلامی‌کردن دانشگاه شورایی تشکیل شده است که این موضوع در تهران و از سوی وزیر در حال پیگیری است.

عضو خبرگان رهبری تاکید کرد: اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها از جمله تاکیدات وزیر علوم است که با اجرای شدن این طرح در دانشگاه‌های کشور می‌توان شاهد تحول عظیمی در سطح فضاهای دانشگاه‌های کشور باشیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.