اخباری از پیشینه و عملکرد قائم مقام بازداشت‌شده بانک مرکزی

خورنا:‌ فردا نوشت: نتیجه ارتباط حسنه پورمحمدی با لیدر جریان انحرافی این بود که وی با پیشنهاد مشایی به رئیس کل بانک مرکزی تحمیل شد تا امیال این جریان را در بانک مرکزی به پیش ببرد و صدور مجوزهای یک شبه را برای جریان انحرافی را تسهیل بخشد.

به همین دلیل ادارات صدور مجوزهای بانکی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه قائم مقام قرار گرفت.ذکر این نکته گفتنی است که همین امر در جلسه غیر علنی رسیدگی به اختلاس در مجلس مطرح شد و نمایندگان به بهمنی گفتند قرآن بیاور و قسم بخور که پورمحمدی به شما تحمیل نشده است که بهمنی از قسم خوردن امتناع کرد.

این روز‌ها اخبار متفاوتی از حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی به گوش می‌رسد و برخی رسانه‌ها خبر از بازداشت وی داده‌اند. دراین میان اطلاعاتی از وی دست پیدا شده است که از هر جهت عبرت‌آموز است و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چگونه وی در این سال‌ها توانسته اینچنین با فراغ بال عمل کند.

یکی از اقوام نزدیک پورمحمدی در شرکت آریا مشغول به کار بوده است و وی از این طریق با آریا ارتباط می‌گیرد و اساسا وی معرف امیر منصور آریا به مشایی بوده است. رابطه پورمحمدی با مشایی از زمان ریاست مشایی در سازمان گردشگری شکل می‌گیرد و پیشنهاد تأسیس بانک گردشگری را وی به مشایی می‌دهد و با کمک او جریان انحرافی بانک‌گردشگری را تأسیس می‌کند.

نتیجه ارتباط حسنه پورمحمدی با لیدر جریان انحرافی این بود که وی با پیشنهاد مشایی به رئیس کل بانک مرکزی تحمیل شد تا امیال این جریان را در بانک مرکزی به پیش ببرد و صدور مجوزهای یک شبه را برای جریان انحرافی را تسهیل بخشد. به همین دلیل ادارات صدور مجوزهای بانکی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه قائم مقام قرار گرفت.

ذکر این نکته گفتنی است که همین امر در جلسه غیر علنی رسیدگی به اختلاس در مجلس مطرح شد و نمایندگان به بهمنی گفتند قرآن بیاور و قسم بخور که پورمحمدی به شما تحمیل نشده است که بهمنی از قسم خوردن امتناع کرد.

از دیگر سو، حمید پورمحمدی پیش‌تر روابط نزدیکی با جناح دوم خرداد داشته و به واسطه یک عضو مجمع روحانیون مبارز، در زمان اصلاحات، سمت مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری شاهد بنیاد شهید را بر عهده داشته است.

نکته جالب در این میان مدرک تحصیلی وی است. گفته می‌شود که وی مدرک فوق‌لیسانس ندارد و در مرکز آموزش مدیریت دولتی دوره معادل را گذرانده که به دلیل عدم شرکت در آزمون جامع، مدرک آن رسمی نبوده و اجازه ادامه تحصیل ندارد. وی بعد‌ها به دلیل عدم امکان ادامه تحصیل در مقطع بالا‌تر به صورت مکاتبه‌ای از یکی از شهرهای کوچک بلژیک در یک موسسه آموزش آزاد مدرکی دریافت نموده که از آن به عنوان دکتری یاد می‌شود!!

برای سرپوش گذاردن بر این امر در رزومه پورمحمدی در بانک مرکزی علاوه بر عنوان دکتر تمام کارهایی که در این چند سال اعم از موسسات اعتباری، اعتبارسنجی و… انجام شده به نام او درج می‌شود تا غیربانکی بودن و کم سوادی او برای سمت قائم مقامی بهمنی توجیه شود!