کلاهبرداری با نام وزیر و غفلت فرماندار

خورنا: گفته می‌شود فردی ناشناس، با فرمانداری یکی از شهرهای شمالی کشور تماس‌گرفته و با معرفی خود به نام رییس دفتر یکی از وزرا، از فرمانداری می‌خواهد اسامی ۱۰ نفر از نانوایان منطقه را اعلام کند تا به حساب‌شان مبلغ یک میلیون تومان واریز شود تا هر‌کدام به اندازه یک میلیون تومان نان پخت کرده و رایگان بین مردم توزیع کنند.

وی توانسته بود با این حربه و برقراری ارتباط با نانواهای معرفی‌شده، چند میلیون تومان از حساب آنها خالی کند.