شهردار چمران انتخاب شد

خورنا- مرتضی عساکره : جلسه شورای شهر چمران برای انتخاب شهردار تشکیل شد.در این جلسه که با حضور همه اعضای شورای شهر برگزار شد،ابراهیم بر حی از مجموع هفت رای با چهار رأی به عنوان شهردار چمران انتخاب شد.

پیش از این مهندس حمید بنی رشید به مدت ۳ ماه سر پرستی شهر دار ی چمران را بر عهده داشت.

برحی دارای سوابقی همجو ریاست شورای شهر هندیجان در دوره اول و ریس تربیت بدنی هندیجان را در کار نامه خود دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.