مطهری: تنها ابزار من برای تخلف هیئت‌رییسه استعفا بود

خورنا: نماینده تهران، گفت: استعفای من همچنان پا برجاست حتی اگر نتیجه‌ای که باید در بر نداشته باشد به هر حال من از این ابزار برای احقاق حقوق ملت استفاده می‌کنم.

علی مطهری با بیان اینکه احتمالاً با جمع‌آوری امضا‌ها برای طرح سوال از احمدی‌نژاد تعداد امضاها به حد نصاب رسیده است، تصریح کرد: هیئت‌رئیسه مایل به انجام این کار نیست، حتی اگر تعداد امضا‌ها بیش از این تعداد نیز بشود.

وی در پاسخ به اینکه اگر اراده‌ای برای شکستن این به قول خودتان تابو وجود ندارد، جمع‌آوری امضا چه فایده‌ای دارد؟ گفت: به هر حال ما مکلف به انجام وظیفه هستیم، نتیجه هر چه می‌خواهد باشد در شرایط فعلی هیچ کاری نمی‌توان کرد، چرا که نمایندگان حامی دولت و هیئت‌رئیسه درصدد پس‌گرفتن امضا‌ها شده‌اند و در صورت به حد نصاب رسیدن هم، باز این طرح عملی نخواهد شد، استعفای من نیز در واکنش به همین رفتار بود.

این نماینده تهران در پاسخ به این سوال که به فرض پذیرفته‌شدن این استعفا، چه حقی از حقوق ملت ادا می‌شود، آیا با این استعفا صورت مسئله را پاک نمی‌کنید؟ گفت: ما باید پاسخی برای مردم داشته باشیم، چون ۱۰۰ نفر امضا کردند و به جایی نرسید، مردم باید بدانند که آیا ما به طور طبیعی امضا‌هایمان را پس گرفتیم و با فشار این کار صورت نگرفته‌است؟ این مسائل باید شفاف شود اگر چه من معتقدم جز تخلف هیئت‌رئیسه، دلیل دیگری برای این مسئله وجود ندارد به هر حال استعفا تنها ابزار من بود.

مطهری درخصوص برخی شبهات مبنی بر نظر رهبری جهت تعلل و یا حذف سوال از احمدی‌نژاد، گفت: مقام معظم رهبری به صراحت موضع خود را در کرمانشاه مشخص کردند و فرمودند که هیچ‌گونه دخالتی در کار قوا نمی‌کنند، لذا این مسئله بی‌اساس است از این پس هم بعید می‌دانم رهبری وارد این حوزه شوند، بهتر است از ایشان هزینه نکنند این فقط تخلف هیئت‌رئیسه است.