طی آئینی با حضور معاون فرماندار اندیمشک رییس جدید اداره ثبت احوال این شهرستان معرفی شد.

رییس جدید ثبت احوال اندیمشک معرفی شد

خورنا : به گزارش روابط عمومی فرمانداری معاون فرماندار اندیمشک در این مراسم گفت: فرصت خدمت کردن به مردم بسیار کوتاه اما با ارزش است و باید از این توفیق الهی بسیار بهره برد.

مجتبی صدیق زاده افزود:ثبت احوال با ثبت اطلاعات متعلق به نیروی انسانی ازاداره های پایه ای و اساسی در زمینه برنامه ریزی محسوب می شود.

صدیق زاده گفت:مسوولیت در این اداره خطیر را باید یک فرصت ارزشمند برای خدمت به مردم دانست.

دراین آیین با قدردانی از زحمات عبدالحسین نیک فر رییس پیشین این اداره ، شاهرخ ساسانی به عنوان رییس جدید معرفی شد.

انتهای خبر : محمدامین جمشیدی