پتروشیمی بندرامام رتبه اول چهارمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی را کسب کرد

خورنا: پتروشیمی بندر امام موفق به کسب تقدیرنامه پنج ستاره و مقام اول در حوزه جامعه در چهارمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی شد.

به گزارش دوشنبه ایرنا از روابط عمومی پتروشیمی بندرامام شرکت کنندگان برای دریافت این جایزه در سه سطح تندیس، تقدیرنامه و گواهی تعهد به تعالی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

بنابه همین گزارش فرآیند ارزیابی شرکت کنندگان در سال جاری توسط ۴۰۰ ارزیاب صورت پذیرفت که سرانجام پس از ارزیابی شرکت سهامی بندر امام توسط ۷ ارزیاب اعزامی از سوی دبیر خانه این جایزه درطول مدت سه روز کاری با مشارکت مدیران، روسا و کارکنان،این مجتمع پتروشیمی موفق به کسب برترین عناوین این جایزه در بین شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی کشور شد.

شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام به عنوان یکی از سازمان های پیشرو در صنعت پتروشیمی کشور ضمن حضور فعال در تمامی دوره های جایزه ی مذکور، همکاری گسترده با ارزیابان اعزامی داشته است .

بنا به این گزارش این شرکت درهمین راستا با بهره گیری از گزارش های بازخوردی دریافت شده در جریان ممیزی ها، پروژه های متعددی در راستای تعالی و بهبود مستمر تعریف و اجرا نموده است و امید دارد با مشارکت و همت کارکنان خود در مسیر تعالی حرکت کرده و عضوی ارزش آفرین در صنعت پتروشیمی باشد .