برخی نمایندگان در حال دخالت در عزل و نصب ها هستند؟!

خورنا: با توجه به وظایف معین و مصوب در قانون نمایندگان مردم در پارلمان ایران ، همیشه بابی بصورت بالقوه و مستتر وجود داشته که نمایندگان در اقدامی “عُرف گونه” ، در برخی و حتی در کلیه عزل و نصب های شهرستان خود فراتر از اظهار نظر و مشاوره پیش رفته!

 با توجه به وظایف معین و مصوب در قانون نمایندگان مردم در پارلمان ایران ، همیشه بابی بصورت بالقوه و مستتر وجود داشته که نمایندگان در اقدامی “عُرف گونه” ، در برخی و حتی در کلیه عزل و نصب های شهرستان خود فراتر از اظهار نظر و مشاوره پیش رفته و عملا دخالت می نمایند ! که جدای از برخی نقاط خوب این دخالات ، در بسیاری از مواقع باعث ایجاد مشکلات و انشقاقاتی در میان مسئولین محلی و در نهایت نارضایتی مردم شده است .
این دخالات در سال های اخیر رو به افزایش رفته است ؛ به ویژه در مجلس فعلی ایران – مجلس نهم – که دخالت های فراوان در امور غیرمربوطه (و کم توجهی به وظایف اصلی) به وفور مشاهده شده ، و تندروی های بی سابقه برخی نمایندگان این پارلمان که تا حدودی هم برخاسته از “قهر مردم” بوده اند ، اتفاق افتاده است .
در خوزستان نیز طبیعتا این امر در بین برخی از نمایندگان نفوذ کرده است ؛ حتی نمایندگانی که به طور عجیبی با آرای ماخوذه بسیار پایینی از حوزه انتخابیه خود راهی بهارستان شده اند !
دکتر مقتدایی استاندار خوزستان نیز چندی پیش طی گفتگویی انتخاب فرمانداران که رکن اساسی و نهاد حاکم و تاثیرگذار بر هر شهرستان می باشند را حق طبیعی خود دانسته ، و به تعدادی از نمایندگان که جهت مشاوره علی الظاهر خواسته نشده ! (یا دخالت … !) در امور مربوط به انتصاب فرمانداران با این عالی ترین مقام دولت در این استان دیدار کرده بودند خواست که نام معرفی نکنند !
اما در جدیدترین رخداد پیش آمده ، شنیده شده که فرمانداری قَدَر برای یکی از شهرستان های مهم خوزستان در نظر گرفته شده ، که تا مرز نهایی شدن هم پیش رفته است ؛ اما دخالت و فشار نماینده آن شهر تا کنون جلوی این اقدام را گرفته است !
در این راستا به گوش نگارنده حقیر این مطلب رسیده که یکی از معاونین اصلی استاندار خوزستان با فرماندار فوق الذکر تماس گرفته و طی سخنی تاسف بار و قابل تامل از وی خواسته که : “یک جوری با نماینده کنار بیاید !” ((انشاالله که صحت “نداشته” باشد …))
حال سوال مهم و حیاتی اینجاست که اگر قرار باشد فرمانداری «خود» جهت انتصاب «خودش» با نماینده آن شهر “لابی” نماید ، آنموقع چطور خواهد توانست که به مردم خدمت کند ؟ آیا آن زمان این فرماندار ، فرماندار “شهرستان نماینده و شرکا !” نخواهد شد ؟! بویژه زمانی که دغدغه یک نماینده خدای ناکرده خدمت به خلق نباشد ؟
والسلام … و من الله التوفیق …
میلاد گلداری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.