دفاع تمام قد مدیرکل ارشاد خوزستان از کنسرت ها/ به خوانندگانی مجوز داده ایم که در صدا و سیما میخوانند

خورنا: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان  از صدور مجوز برگزاری کنسرت در شهرهای مختلف استان دفاع کرد.

 

به گزارش خورنا، حجت السلام سیدلطف اله سپهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در گفتگو با رهیاب در خصوص برگزاری کنسرت های موسیقی دراین ایام در خوزستان اظهار داشت:آمار گذشته را هم ببینید شاید مجوزهای صادره ما نسبت به سال گذشته  برای اجرای موسیقی کمتر بوده باشد.

 

وی افزود: با توجه به اینکه این کنسرت ها همه در آخر سال  تلنبار شدند و این ایام فصل مناسب آب و هوایی خوزستان است بعضی ها فکر می کنند که به خاطر تغییر سیاست های فرهنگی دولت این برنامه ها برگزار می شود.

 

حجت السلام سیدلطف اله سپهر گفت: خواسته هنرمندان در حوزه موسیقی بیش از این چیزی است که ما مجوز داده ایم.

 

وی ادامه داد:  بیش از ۱۰۰ مورد درخواست اجرای موسیقی در حوزه پاپ ،سنتی و محلی را در استان داشته ایم و در این مدت حدود ۷-۸ مورد اجرا داشته ایم و چیزی حدود ۱۰ درصد از توقعات در استان خوزستان برآورده شده است.

 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اظهار داشت: مجوزهایی که صادر کردیم برای خوانندگانی است که در تلویزیون جمهوری اسلامی اجرا می کنند و مجوز به خواننده هایی که مجوز اجرا ندارد نداده ایم.

 

وی اضافه کرد: خواننده های ماهواره ایی که در شبکه های خارجی می خوانند را مجوز نداده ایم و کسانی که در خوزستان اجازه داده ایم خوانندگان متعهدی هستند که از صداو سیما کارشان پخش می شود و هیچ منع قانونی و عرفی ندارند.

 

سپهر گفت: اگر کار اینها محل اشکال است پس چرا از تلویزیون که مسئولین و علما و مراجع و ۷۰ میلیون  نفر می بینند پخش می شود؟ و کسی نقدی به اینها نمی زند.

وی افزود: ما دقیقا بر مبنای قانون عمل می کنیم فاصله ها را رعایت کردیم فقط یکی دو مورد از خواننده هایی که برای اولین بار به استان آمده بودند یک مقداری فضایی ایجاد شد که به نظر من چیز جدیدی پیش نیامد که بعضی ها مته به خشاش می گذارند .