کودکان خوزستانی در مسابقه بین المللی نقاشی بلغارستان حضور می یابند

خورنا: مسوول مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: کودکان و نوجوانان خوزستانی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مسابقه بین المللی نقاشی بلغارستان مونتانا ۲۰۱۴ حضور می یابند.

به گزارش روزسه شنبه روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستانˈماهدخت فارسانیˈ افزود: ۱۵ عضو کودک و نوجوان مراکز کانون پرورش فکری در استان آثار نقاشی خود را با موضوع ˈموسیقی و بازی های آیینیˈ برای شرکت در مسابقه بین المللی نقاشی بلغارستان به مرکز آفرینش های هنری کانون ارسال کردند.

وی گفت: این آثار نقاشی توسط اعضای کانون در شهرهای دزفول، گتوند و مسجد سلیمان کشیده شده و از میان ۴۷ اثر رسیده از کارگاه های نقاشی مراکز کانون به مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان خوزستان آثار برتر انتخاب و برای شرکت در این مسابقه بین المللی به مرکز آفرینش های هنری کانون ارسال شده اند.

فارسانی گفت: مسابقه بین المللی نقاشی بلغارستان با شیوه تکنیک آزاد در سال ۲۰۱۴ توسط شهرداری شهر مونتانا برگزار می شود.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان هم اینک با دارابودن ۵۲ مرکز فرهنگی هنری، ثابت، سیار و پستی در سطح استان، بیش از۴۰ فعالیت فرهنگی، هنری، ادبی و مذهبی را برای مخاطبان کودک و نوجوان ارائه می کند.