تصاویر: طبیعت بهبهان پیشاپیش به استقبال بهار رفت

خورنا: هرساله در اوایل اسفند ماه درختان سیب و بادام کوهی ،  در شهرستان چهار فصل بهبهان شروع به شکوفه دهی می کنند و در این ایام روستاهای کوهپایه ای تنگ تکاب و خائیز چشم هر بیننده ای را می نوازد.

thubmaker.php thumaker.php thumbaker.php thumbmak.php thumbmaker.php tmbmaker.php

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.