وجود یک ژئوسایت زیبا و دیدنی در کلان شهر نفتی اهواز

خورنا: کارشناس ارشد معاونت زمین شناسی گسترشی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از وجود یک ژئوسایت زیبا و دیدنی در کلان شهر نفتی اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب دکتر علی رحمانی روز دوشنبه در معرفی این ژئو سایت توضیح داد: شهر نفتی اهواز در دشت وسیع و پهناور خوزستان، ناحیه ای با زمین صاف و گسترده است و به کلی کوه ندارد.

وی گفت: در این دشت هموار و مسطح، فقط در برخی نقاط، تپه های ماسه ای و مارنی قرمز رنگ در بین رسوبات خودنمایی می کنند.

رحمانی افزود: از جمله تپه های سرخ فام برآمده از دل شهر اهواز، تپه های منطقه منبع آب است که مشرف به شهر هستند و در انها آثار باستانی از قبیل گور دخمه ( ستودان یا استخوان دان)، راه پله، شال ستون (پایه سنگی) و خرده سفال یافت شده است.

این کارشناش ارشد زمین شناسی اظهار کرد: از نظر زمین شناسی در مارن های سازند آغاجاری در این محل آثار فرسایش سطحی، شیاری و خندقی و در ماسه سنگ های آن آثار فرسایش ناشی از هوا زدگی و همچنین ساخت چینه بندی متقاطع به فراوانی دیده می شود که از نظر آموزشی جایگاه بالایی دارند.

وی گفت: این تپه های مارنی- ماسه سنگی به دلیل آنکه از معدود رخنمون های سازند آغاجاری در شهر اهواز می باشد، برای بازدید و گردش علمی دانش آموزان، دانشجویان و پژوهشگران مکانی مناسب به حساب می آید.

رحمانی افزود: همچنین به دلیل نزدیکی این ژئو سایت به آزمایشگاه تهیه مقاطع نازک اداره عملیات زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب این محل ارزش ویژه ای در گردشگری زمین شناسی برای زمین شناسان نفتی و مهندسان نفت و حفاری دارد.

کارشناس ارشد معاونت زمین شناسی گسترشی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اظهار کرد:

ژئوسایت شهر اهواز یکی از پدیده های زمین شناختی و زمین ریخت شناسی زاگرس در گروه آثار زمین باستان شناسی به شمار می آید که برای نخستین بار معرفی می شود.