فعالیت های فرهنگی شهرداری آبادان گسترش می یابد

خورنا: شهردار آبادان با انتصاب ˈ محمدرضا خالقی زاده ˈ به سمت معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری گفت: فعالیت های فرهنگی شهرداری آبادان گسترش می یابد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈ محمودرضا شیرازی ˈ چهار شنبه در آیین معارفه معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری آبادان، بیانات مقام معظم رهبری در خصوص امور فرهنگی را یادآور شد و افزود: وظیفه اصلی شهرداری امور خدماتی است اما شهرداری و شورای اسلامی شهر آبادان بدلیل ضرورت و اهمیت امور فرهنگی این معاونت را از حالت انفعال خارج کردند.

وی با آرزوی موفقیت برای خالقی زاده افزود: فعال کردن معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری آبادان با توجه به ظرفیت های فرهنگی این شهر صورت گرفت.

شهردار آبادان با اشاره به ظرفیت های بسیار خوب این شهرداری برای انجام فعالیت های فرهنگی گفت: تجربه خالقی زاده می تواند در این معاونت تاثیر گذار باشد.

وی بر لزوم استفاده از هنر در انجام امور فرهنگی شهر تاکید کرد و اظهار داشت: اثرگذاری و ماندگاری هنر در اذهان عمومی موجب پیشبرد برنامه ها و اهداف فرهنگی می شود.

محمدرضا خالقی زاده یکی از فعالان رسانه ای در خوزستان به شمار می رود که سابقه همکاری با روزنامه های مختلف را در کارنامه دارد.