هفت کشته و مجروح در دزفول

خورنا: مدیر عامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری دزفول از کشته و مجروح شدن هفت نفر در حوادث مختلف در بهمن ماه خبر داد.

ˈ مرتضی همایون نسبˈ روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود:در بهمن ماه سال جاری ۴۹ فقره آتش سوزی و امداد ونجات توسط امدادگران آتش نشانی دزفول مهار شد که در این حوادث متأسفانه سه نفر کشته و چهار نفر مجروح شدند.

وی اظهار داشت:در بهمن ماه سال جاری ۴۹ فقره آتش سوزی و امداد و نجات مهار شد که از این حوادث تعداد ۴۰ فقره در داخل محدوده شهر و تعداد ۹ فقره بیرون از محدوده شهر ودر روستاهای اطراف بوقوع پیوست.

همایون نسب گفت: در این حوادث آتش سوزی و امداد و نجات به ترتیب ۲۵ و ۲۴ فقره بیشترین آمار را بخود اختصاص داده اند.