شهرداری آبادان ۱۰۰ میلیون تومان به انجمن کتابخانه ها پرداخت کرد

خورنا: معاون اداری و مالی شهردار آبادان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون شهرداری مبلغ یکصد میلیون تومان از بابت نیم درصد حق پرداخت به انجمن کتابخانه های عمومی آبادان پرداخت کرده است.

غلامرضا دیدار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا پایان سال جاری نیز مبلغ ۵۰ میلیون دیگر نیز به حساب این انجمن واریز خواهد شد.

وی با درخواست از مسئولان در زمینه توجه به وضعیت مالی شهرداری اظهار کرد: شهرداری آبادان دو هزار نیروی دارد که ۲۱۰ نفر از آنان کارمند و مابقی کارگر هستند.

به گفته وی باید کار پرداخت حقوق بهمن و اسفند ماه، عیدی و پاداش نیروهای شهرداری تا پیش از پایان سال جاری به اتمام برسد تا پس از آن این سازمان بتواند ۵۰ میلیون تومان را به انجمن کتابخانه ها بپردازد.

معاون اداری و مالی شهردار آبادان همچنین با تاکید بر ضرورت کارگروه ایجاد فضای سبز در مدارس تصریح کرد: با همراهی شهرداری و همت دانش آموزان، مدیران و معلمان مدارس می توان موضوع کاشت نهال در داخل و اطراف مدارس را به انجام رساند.

دیدار یادآور شد: شهرداری آبادان برای تامین و در اختیار گذاردن نهال مورد نیاز و البته با نظر کارشناسان سازمان پارکها و فضای سبز برای مدارس آمادگی دارد.

وی از نامگذاری نهالهای کاشته شده به نام فردی که  نهال را می کارد به عنوان زمینه ای برای تشویق بیشتر دانش آموزان در انجام این کار یاد کرد.