۲۶ هزار روستایی بهبهان از راه دسترسی مطمئن برخوردار می شوند

خورنا: رییس اداره راه و شهرسازی بهبهان گفت: معاون وزیر راه و شهرسازی برای تامین اعتبار برخورداری ۲۶هزار نفر از روستاییان این شهرستان به راه دسترسی مطمئن و ایمن قول مساعد داد.

ˈسیدعبدالهادی عباییˈ روزیکشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرناافزود: ˈسیدحسین میرشفیعˈ در سفری که پنجشنبه گذشته به بهبهان داشت از محورهای روستایی دو دانگه – حیات آباد، آبنمای تیله کوه و سه کنار، امامزاده عبدالله، محور گاو کده، کره سیاه و پل ماهی دیدن کرد.

وی افزود: با بررسی ضرورت ها و مشکلاتی که این محورها داشتند معاون وزیر برای رفع کمبودهای موجود قول مساعد داد.

محورهای روستایی دو دانگه – حیات آباد شامل هشت روستا به همراه منطقه تشان دارای ۲۰ هزار نفر جمعیت، آبنمای تیله کوه و سه کنار دارای ۷۰۰ نفر جمعیت، امامزاده عبدالله شامل سه روستا به همراه محور گاو کده برخوردار از یکصد خانوار، محور کره سیاه و پل ماهی بس نیز شامل هشت روستا دارای پنج هزار نفر جمعیت است.