سرپرست فرمانداری های حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان منصوب شدند.

خورنا: استاندار خوزستان در احکام جداگانه‌ای سرپرستان سه فرمانداری دیگر این استان را منصوب کرد.

به گزارشخورنا به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، عبدالحسن مقتدایی در حکمی جواد دغلاوی را به عنوان سرپرست فرمانداری حمیدیه منصوب کرد. پیش از این سعید فیوضی فرمانداری این شهر تازه تاسیس را عهده‌دار بود.

همچنین استاندار خوزستان در حکمی عبدالرضا سعیدی‌نسا فرماندار سابق شوش را به عنوان سرپرست فرمانداری هویزه منصوب کرد.

مقتدایی همچنین عبدالرحیم ناطقی مدیرکل انتظامی سابق استانداری خوزستان را به عنوان سرپرست فرمانداری دشت آزادگان منصوب کرد.